БУЛАТ БОЛОТ (salatau) wrote,
БУЛАТ БОЛОТ
salatau

Наша мова солов'їна

Приложение к посту: Там, где караван тревожит редкий... Национальный вопрос в СССР и современность

К сведению отдыхающих на своем невежестве

Украи́нский язы́к (самоназвание: українська мова) — язык украинцев, один из славянских языков. Близок белорусскому и русскому, с которыми объединяется в восточнославянскую группу. Распространён главным образом на территории Украины, а также в России, Белоруссии, Казахстане, Польше, Словакии, Румынии, Молдавии, Венгрии, Сербии и среди потомков эмигрантов в Канаде, США, Аргентине, Австралии и в других странах. Является государственным языком Украины. В ряде государств Центральной и Восточной Европы,

в которых украинцы, как правило, расселены компактно (Польша, Словакия, Сербия, Румыния, Хорватия и Босния и Герцеговина), украинский имеет статус языка национального меньшинства или регионального языка.
Диалекты украинского языка традиционно группируют в три наречия: юго-западное (включающее волынско-подольские, галицко-буковинские и карпатские говоры), северное и ставшее основой современного литературного языка юго-восточное наречие.
Как и все восточнославянские языки, украинский сформировался на основе диалектов древнерусского языка. В истории литературного языка выделяют два основных периода: староукраинский язык (XIV — середина XVIII века) и современный украинский язык (с конца XVIII века). Основоположником литературного языка считается И. П. Котляревский (1769 - 1838), в формировании норм литературного языка значительную роль сыграло творчество Т. Г. Шевченко (1814 - 1861).

Образец 1:
ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ
ЕНЕЇДА
(1798)
(Фрагмент)

Еней був парубок моторний
І хлопець хоть куди козак,
Удавсь на всеє зле проворний,
Завзятіший од всіх бурлак.
Но греки, як спаливши Трою,
Зробили з неї скирту гною,
Він, взявши торбу, тягу дав;
Забравши деяких троянців,
Осмалених, як гиря, ланців,
П'ятами з Трої накивав.

Він, швидко поробивши човни,
На синє море поспускав,
Троянців насажавши повні,
І куди очі почухрав.
Но зла Юнона, суча дочка,
Розкудкудакалась, як квочка, —
Енея не любила — страх;
Давно уже вона хотіла,
Його щоб душка полетіла
К чортам і щоб і дух не пах.

Еней був тяжко не по серцю
Юноні — все її гнівив;
Здававсь гірчійший їй від перцю,
Ні в чім Юнони не просив;
Но гірш за те їй не любився,
Що, бачиш, в Трої народився
І мамою Венеру звав;
І що його покійний дядько,
Парис, Пріамове дитятко,
Путивочку Венері дав.

Побачила Юнона з неба,
Що пан Еней на поромах;
А те шепнула сука Геба...
Юнону взяв великий жах!
Впрягла в гринджолята павичку,
Сховала під кибалку мичку,
Щоб не світилася коса;
Взяла спідницю і шнурівку,
І хліба з сіллю на тарілку,
К Еолу мчалась, як оса...

-----------
Образец 2:
ГНАТ ХОТКЕВИЧ
КАМІННА ДУША
(1911)
(Фрагмент)
Ой Марусе, камінная душе!
Не слухати ж було шептання моєго,
Не лишати ж було попонька своєго.

Отже, сьогодні новий ксьондз служив по раз перший службу у церкві. Гуцули прислухалися, придивлялись і остаточно винесли не зле вражіння. Особливо подобалася проповідь. Не змістом, бо змісту мало хто вкємував, а тим, що було її сказано голосно і виразно.

— Говорит — єк відпечєтує! — говорили один до одного пошептом.

Взагалі вся служба пройшла дуже добре. Дяк, бажаючи показатися, вигалайкував на дух кінський, закручував, заплутував мелодію до того, що сам ставав як дурний у тім усім, і під кінець служби захрип, сарака, так, що доброго ока го-рівки треба було відтак, аби голос вернувся.

Та й ксьондз, нема що казати, голосники мав добрі, гуцу-лія теж гула з охотою, хоч і невлад, а багачі кидали до скар-бонки цілими левами.

А поки тяглася служба і дим кадильний, змішавшися з різними іншими гуцульськими пахощами, возносився до престолу, баби по черзі бігали поздоровляти молоду попадю. Властиво, секретно кажучи, гадка тут була інша: баби хотіли переконатися, чи попадя молода, чи файна, отже, чи є надія, що піп буде триматися жінки. Бо попередник сього ксьондза великий був преподобник по бабській часті і добре дався гуцулкам узнаки.

І тут вражіння було добре: попадя виглядала, як квіточка.

— А йке-с молоденьке, бог би тє вкрив! — весело казали баби і гурмою лізли цілувати у руку.

А їмость червонілася, як яблучко, і не знала, чи їй тримати руку, чи сховати за спину, чи обтирати за кожним разом. Все то було для неї нове: і шлюб, і місце, і люди, і сама вона здавалася собі не такою, як була.

Утішені баби голосно прирікали, що хто дає на нове господарство, і на цей раз дари їх були щедрі і давалися з охотою. А тим часом закінчилася служба і ксьондз ішов царин-кою, оточений гуцулами; ґазди топталися один одному по ногах, аби йти ближче до нового попа та хоч краєм вуха чути, що там він таке говорить.

Ксьондз вичисляв браки, які побачив у церкві: того немає, того немає, а те хоч і є, але в такім виді, що краще би його й зовсім не було.

— Презбитерія... Та хіба ж це презбитерія? Це, вибачайте, хлів свинячий, а не презбитерія! Презбитерія — це найголовніше місце в церкві.

— Ає! Ає! — підтакувала гуцулія.

— То, прошу їгомостя, то та’ єк би сказати — усу путерю тото місце на собі держит, — говорив старший брат, бажаючи за всяку ціну сказати й своє гідне слово.

— Яку путерію, що за путерію? Я ваших слів не розумію, але презбитерія мусить бути упорядкована. Треба наймити маляра, аби вималював порядно. Отже, прошу позволеня мені тим зайнятися: я знайду маляра, зговорюся...

— Ає, ає! Стокмити го порєнно, аби не вшахрував.

— А що, ґазди, думкуєте? Таже воно все може бути, — ксьондз вичисляв далі.

— Воздухи — як шмати. Сорочка на престолі — мов у смолі купана. Ризи — сором убрати на себе. Чи вже ви, люди, такі бідні, що у вас храм святий у такім порядку?

Гуцули не признавалися до вини і все валили на попереднього попа.

— Прошу, їгомостику любенький, ми у тім ані синеза ні-хтем не винні. Єк піп за церкву не дбає — хто ме дбати? Ци я, ци сусіда?

— Ає, то таки так. Тот піп бирше за молодиці дбав, їк за церкву.

Ксьондз старався повернути бесіду на інше поле, бо йому неприємно було чути нарікання на члена корпорації, але гуцули попали на своє болюче місце, як муха на садно, і не легко їх було звідти збити.

— Він замість "Господи помилой" співав: "А хто любить гриби-гриби, а я й печериці, а хто любить дівки-дівки, а я й молодиці".

— Він і файнішої ше вмів.

І тут же одвертими формами оповідали досить нескромні деталі приватного життя свого духовного наставника, як рівно й деталі події, що привела до зміни старого попа на нового...
-------------

В основе письменности лежит кириллица (украинский алфавит). Древнейшие памятники: юридические акты XIV—XV веков, Пересопницкое Евангелие (1556—1561); «Ключ царства небесного» М. Смотрицкого (1587), «Извещение краткое о латинских прелестих» И. Вишенского (1588), «Зерцало богословии» К. Ставровецкого (1618) и другие.
Название українська мова как общее название языка на всей украинской этнической территории распространяется и устанавливается только в XX веке.
Название «Украина» известно с XII века, первоначально оно употреблялось по отношению к разного рода пограничным землям, размещённым вокруг и за пределами великокняжеских киевских земель, чаще всего: днепровская Украина и Запорожская Сечь. Украиной стали называть бо́льшую часть территории современной Украины (центральные и восточные районы) только с XVII века. Всё это время язык, на котором говорило население украинской этнической территории, сохраняло название «руський». Этот лингвоним применялся не только к народно-разговорной речи, но и к письменному языку — так называемому западнорусскому — языку государственной канцелярии Великого княжества Литовского (в современной терминологии также — староукраинский язык или старобелорусский язык). В XIV—XVI веках в составе этого государства находилась бо́льшая часть территории современной Украины. Помимо самоназвания «руська мова» было известно также такое самоназвание западнорусского языка, как «про́ста мова». Дольше всего — до начала XX века — лингвоним «руський» сохранялся в находившейся в составе Австро-Венгерской империи Западной Украине (великорусский язык при этом называли «росiйським» или «московським»).
В Российской империи украинский язык назывался малорусским языком, позднее — малороссийским языком. Так как по преобладающим представлениям того времени (до начала XX века) все восточнославянские диалекты представляли собой единый язык, то язык Украины именовали как малорусское наречие, равно как и белорусский язык называли белорусским наречием, а великорусский язык составляли два наречия — северновеликорусское и южновеликорусское. Подобные лингвонимы появились в связи со сложившимся с XIV века противопоставлением Малой (то есть древней, начальной, Киевской) Руси и Великой (периферийной, прежде всего Московской) Руси. Со временем произошло переосмысление этих понятий, сводившееся к противопоставлению «великий, более значительный» — «малый, менее значительный».
Кроме того, в научных работах XIX века по отношению к украинскому применялось такое название, как «южнорусский язык».
В XIX и в начале XX века статус малорусского наречия как самостоятельного языка являлся предметом дискуссий. Как отдельный язык малорусский рассматривали не только представители украинской интеллигенции в Российской империи, но и некоторые языковеды в других странах, в частности Франц Миклошич. Только после распада Российской империи и образования СССР малороссийский язык получил официальное признание в качестве самостоятельного языка под названием «украинский язык», термин «малороссийский», «малорусский» постепенно вышел из употребления.

Диале́кты украи́нского языка́ (укр. діалекти української мови) — территориальные разновидности украинского языка, традиционно объединяемые в три наречия — юго-восточное, юго-западное и северное.
В основе современного диалектного членения украинского языка лежит работа К. П. Михальчука «Наречия, поднаречия и говоры Южной России в связи с наречиями Галичины» (Наріччя, піднаріччя і говори Південної Росії у зв’язку з наріччями Галичини, 1872).
Юго-восточное наречие, легшее в основу современного литературного украинского языка, является наиболее однородным среди остальных. Его говоры распространены в центральной, восточной и южной частях Украины, а также во многих районах России и Казахстана. Юго-западное наречие, характеризуемое сравнительно большой диалектной дробностью, занимает западную и юго-западную части Украины, его диалектные черты превалируют в речи потомков украинских эмигрантов в США, Канаде и других странах, а также отмечаются (наряду со словацкими) в паннонско-русинском языке (в Воеводине). Северное, или полесское, наречие занимает северные территории Украины, связано переходными говорами с белорусским языком, к северному наречию тяготеют западнополесские говоры (на юго-западе Брестской области в Белоруссии).
Диалектные различия противопоставляют украинские наречия в разной степени: в области фонетики наиболее близкими являются юго-восточное и частично юго-западное наречия, на грамматическом уровне наиболее сходны северное и юго-восточное наречия. Различаются диалекты и по времени образования: северное и юго-западное наречия, размещённые в областях, которые менее всего затронули процессы миграции славянского населения, противопоставляются юго-восточному наречию, сформировавшемуся сравнительно поздно большей частью в результате переселений украинцев с севера и запада.
В составе трёх наречий украинского языка выделяют следующие говоры и группы говоров:
Юго-восточное наречие:
среднеподнепровские (среднеприднепровские) говоры;
слобожанские говоры;
степные говоры.
Юго-западное наречие:
волынско-подольские говоры:
волынские (южноволынские) говоры;
подольские говоры.
галицко-буковинские говоры:
поднестровские (днестровские) говоры;
покутско-буковинские (покутские, надпрутские) говоры;
гуцульские (восточнокарпатские) говоры;
посанские (сянские) говоры.
карпатские говоры:
бойковские (севернокарпатские, северноподкарпатские) говоры:
закарпатские (среднезакарпатские, подкарпатские, южнокарпатские) говоры:
лемковские (западнокарпатские) говоры.
Северное наречие:
левобережно-полесские (левобережные, восточнополесские) говоры;
правобережно-полесские (правобережные, среднеполесские) говоры;
волынско-полесские (западнополесские) говоры.

За пределами Украины распространены говоры юго-восточного наречия: в соседних с Украиной районах Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России, чаще всего чересполосно с говорами южнорусского наречия. Говоры юго-восточного типа (наряду с говорами северного украинского наречия) распространены среди потомков украинских переселенцев на Кубани (так называемая балачка) в Краснодарском крае, в Ставропольском крае, в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке, а также в Казахстане и Киргизии. Ряд степных говоров сохраняется в Румынии (в дельте Дуная).
Говоры юго-западного наречия за пределами Украины распространены в Молдавии, Румынии, Венгрии, Словакии, Польше, а также среди потомков украинских переселенцев в США, Канаде и других странах. При этом на основе различных карпатских говоров Словакии, Польши, Украины и Венгрии развивается литературный русинский язык. Особая литературная норма характерна для паннонско-русинского языка, имеющего западнославянскую основу (по другой точке зрения — развившегося под сильным западнославянским влиянием). Так, в Словакии согласно переписи 2011 года в качестве родного языка русинский назвали 55 469 человек, в Венгрии — 3 332 человека, в Сербии (главным образом в автономном крае Воеводина) — 11 340 человек. В качестве регионального или языка национального меньшинства русинский признан в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Румынии, Сербии и Словакии (причём во всех этих странах наряду с украинским языком). В Польше предпринимаются попытки кодификации литературного языка на основе лемковского диалекта, формируется лемковская этническая идентичность. Лемковский язык согласно переписи 2011 года назвали родным 4 454 человека. На Украине положение о региональных языках (закон «Об основах государственной языковой политики») на русинский и лемковский идиомы не распространяется, поскольку они считаются диалектами украинского языка.
Канадский диалект украинского языка — разновидность украинского языка, сформировавшаяся в среде первых двух волн украинской иммиграции в Западную Канаду и сохраняющаяся среди их потомков. Канадский украинский был широко распространён с начала украинской иммиграции в Канаде в 1892 году и до середины XX века. Поскольку украинцы приезжали в Канаду из австро-венгерских провинций Галиции и Буковины, черты их языка схожи с чертами говоров юго-западного наречия, и имеют мало особенностей северного и юго-восточного наречий, чьи ареалы находились на территории Российской империи. Канадский диалект содержит намного больше заимствований из польского, немецкого и словацкого языков, и меньше из русского по сравнению с современным литературным украинским.
Говоры северного наречия украинского языка отмечаются в некоторых приграничных районах Брянской (Стародубщина), Курской, Белгородской и Воронежской областей России. По большому числу фонетических и грамматических признаков сближаются с говорами северного наречия полесские говоры Белоруссии, некоторые диалектологи их выделяют как переходные белорусско-украинские говоры. К ним близки говоры польского Подляшья — побужско-полесские, или подляшские говоры.

Лингвистические особенности русского языка на Украине

На Украине используется стандартный русский язык. Исторически части населения Южной и Восточной Украины было свойственно двуязычие, то есть население в равной степени понимало русский и украинский языки и заимствования из одного языка в другой происходили незаметно, не воспринимаясь как чужеродные, иноязычные.

Спецификой русскоязычных СМИ Украины является использование украинизмов (как лексических, так и синтаксических), украинских прецедентных высказываний и имён (в том числе названий предприятий в украинском написании). Украинизмы также часто используются русскими писателями, живущими на Украине. При переводе на русский язык законодательных актов в употребление также были внесены украинизмы Рада (вместо Совет) и городской голова (вместо мэр или градоначальник).

Для русского просторечья Украины характерна в фонетике замена литературного взрывного звука [g] на южнорусский фрикативный [γ], может встречаться замена русского непарного мягкого [ч] на украинский непарный твёрдый, произношение местоимения «что» как «шо».

Некоторые распространённые отступления от норм русского языка имеют довольно давнюю историю. Газета «Киевский телеграф» в 1854 году отмечала особенности речи некоторых киевлян: сюдою и тудою (вместо «этим путём», «тем путём»), смеяться с (вместо «смеяться над»), додому («домой»). Составитель путеводителя по Киеву (1904) С. Богуславский приводил такие примеры распространённых нарушений норм синтаксиса: дай мне ножа (родительный падеж вместо винительного), скучаю за тобою (вместо «скучаю по тебе»), сам (вместо «один»). Другие распространённые примеры ненормативного словоупотребления: занять (вместо «одолжить»); с выходом на фонетический и грамматический уровни — торты́ и бараны́ (вместо «то́рты», «бара́ны»), малы́й и мала́ (вместо «ма́лый», «ма́лая»), частица та (вместо «да»), позвонить/говорить до кого-то (вместо «позвонить/говорить кому-то»), императив ляж (вместо «ляг»), местоимение йихний (вместо «их»).

Написание «в Украине» и «на Украине»
В русском языке Украины является преобладающим употребление предложно-падежного управления в Украину, в Украине, из Украины над нормативным на Украину, на Украине, с Украины. Первая форма употребляется при переводе официальных документов на русский язык и очень часто в русскоязычных СМИ Украины. В официальных российских документах употребляются обе формы. Ранее (в XX веке) применялось практически исключительно управление на Украине, аналогичное конструкции «на Руси», в художественной и мемуарной литературе XVIII — первой половины XX века отмечено также «в Украине» и «в Украйне» (наряду с употреблявшимися тогда же и теперь устаревшими сочетаниями в Кавказе, в Камчатке).

Украинские газеты, печатающиеся на русском языке, используют в своих названиях сочетание «в Украине»: «Известия в Украине», «Комсомольская правда в Украине», «Аргументы и факты в Украине» и т. д. И одновременно в статьях этих же газет можно найти использование сочетания «на Украину»: «Впервые за последние 10 лет на Украину привезли 55 экспонатов…».

Русский язык среди крымских татар
Большинство крымских татар, живущих на территории Крыма, считают родным крымскотатарский язык, но почти все, кто был рождён накануне и после депортации (1944 год), лучше разговаривают и пишут на русском. Среди более молодых крымских татар русский является основным языком общения. Русский язык в среде крымских татар имеет фонетические, интонационные и лексические отличия, связанные с влиянием крымско-татарских наречий. В фонетике наиболее характерна замена русских согласных на подобные им крымско-татарские — например, употребление велярного /x/ во всех позициях вместо фарингального крымско-татарского [x]; нестандартное, гиперкомпенсационное смягчение согласных; неправильная постановка ударения; вставление гласных звуков внутрь групп согласных или перед согласной [р] (тарудно (трудно), мине (мне), аруський (русский), аработа (работа)). Эти черты встречаются независимо от уровня образования, но несколько реже среди представителей более молодых поколений.

Суржик

Практически на всей территории Украины как в городской, так и особенно в сельской местности, также распространён суржик — смешанная украинско-русская речь на основе украинских говоров, с большой долей русской лексики и несколько меньшим влиянием русского языка в грамматике. Многочисленные ранние письменные памятники суржика относятся к XVIII веку и происходят с Левобережной Украины — региона, где суржик наиболее распространён и в современности.

По данным КМИС, на суржике общается от 11 до 18 % всего населения Украины: от 2,5 % на Западной Украине до максимального показателя 21 % в Полтавской, Сумской и Черниговской областях; в южных и восточных регионах количество носителей суржика значительно превышает долю украиноязычного населения (на Юге говорят на суржике 12,4 %, на украинском — 5,2 %, на Востоке Украины используют суржик 9,6 %, а украинский — 3,7 %). Суржикоязычное население во время проведения социологических опросов обычно фиксируется как украиноязычное, переписи населения вообще не фиксируют суржик как разговорный язык....

P.S. Как минимум, вот такие особенности функционирования украинского языка следует знать всем, кто пытается наладить с Украиной широкий диалог.Отсюда и по ссылкам
Tags: musicsvideo, мова, рыльский, тычина, украина, шевченко
Subscribe

Recent Posts from This Journal

promo salatau july 28, 2013 18:33 10
Buy for 20 tokens
"...Растрэллы ещё будут. Есть кого. Есть кому..." А шо: не?... Русского хлебом не корми, а дай збежать на Запад, хоть там пожить спокойно, без революций и пятилеток, и прочего вставания с колен... Там русскому как-то поспокойнее, он чувствует себя человеком, даже если он чужой и многое потерял.…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments